Απο που προκύπτουν τα οφέλη του ακουστικού βοηθήματος

20/04/2018
Posted in
20/04/2018 andreadi-akoustika.gr
You are here:
 • KB Home
 • Γνώση
 • Απο που προκύπτουν τα οφέλη του ακουστικού βοηθήματος
< Back
 • Έγκαιρη μετά την διάγνωση ,εφαρμογή ακουστικού
 • Τη σωστή ενημέρωση
 • Τη σωστή επιλογή του ακουστικού ,εφαρμογή και ρύθμισή του
 • Την ηλικία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρήστη
 • Το τύπο και το βαθμό βαρηκοΐας
 • Τη μονόπλευρη ή αμφίπλευρη εφαρμογή
 • Τη σωστή χρήση και συντήρησή του
 • Την προσαρμοστικότητα του βαρήκοου( 4 εβδομάδες)
 • Το συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον